Regulamin

Regulamin sklepu internetowego chenekbo.pl

 1. Właścicielem sklepu i sprzedającym jest:


BO CHENEK PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA MICHAŁ TOMCZYK

NIP: 7393297809

ul: Wojska Polskiego 5, lokal 3

11-041, Olsztyn

TELEFON: +48 668 598 813

E MAIL: ZAMOWIENIA@CHENEKBO.PL

 

 1. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zakupiony towar wysyłany jest za pomocą własnego transportu Piekarni lub specjalistycznego kuriera przystosowanego do transportu żywności.
 4. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, klient wysyła pismo z określeniem niezgodności, a piekarnia proponuje sposób dalszego postępowania
 5. Reklamacje można składać w dowolnej formie - pisemnie na adres zamówienia@chenekbo.pl, lub telefonicznie. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Po przyjęciu reklamacji Piekarnia kontaktuje się ze zamawiającym z propozycją załatwienia reklamacji.
 6. Wszystkie ceny podane przez sprzedającego są cenami brutto wyrażonymi PLN, nie zawierają kosztów transportu, które to są wyszczególnione oddzielnie. Wszystkie zamówienia o wartości przekraczającej 49 PLN są zwolnione z kosztów dostawy.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 8. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. W przypadku niezgodności z prawem jakiekolwiek części regulaminu sprzedający zobowiązuje się podporządkować się i stosować prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy, kwestie sporne będzie rozpatrywał odpowiedni sąd.
 10. Wykonanie umowy sprzedaży: zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, oraz opłacenia zamówienia zgodnie z dostępnymi w sklepie metodami płatności. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego płatności na rzecz piekarni. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 11. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy: Kupujący może w terminie 14 dnia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych lub technologicznych, błędu w cenie lub braku produktu. Wpłacone przez Klienta środki będą zwrócone w przeciągu 48 godzin w sposób zgodny z metodą płatności. Dopuszcza się przesunięcie zamówienie na inny termin w uzgodnieniu z zamawiającym.

 

Regulamin sklepu internetowego chenekbo.pl

 1. Właścicielem sklepu i sprzedającym jest:


BO CHENEK PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA MICHAŁ TOMCZYK

NIP: 7393297809

ul: Wojska Polskiego 5, lokal 3

11-041, Olsztyn

 

 1. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zakupiony towar wysyłany jest za pomocą własnego transportu Piekarni lub specjalistycznego kuriera przystosowanego do transportu żywności.
 4. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, klient wysyła pismo z określeniem niezgodności, a piekarnia proponuje sposób dalszego postępowania.
 5. Wszystkie ceny podane przez sprzedającego są cenami brutto wyrażonymi PLN, nie zawierają kosztów transportu, które to są wyszczególnione oddzielnie. Wszystkie zamówienia o wartości przekraczającej 49 PLN są zwolnione z kosztów dostawy.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 7. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. W przypadku niezgodności z prawem jakiekolwiek części regulaminu sprzedający zobowiązuje się podporządkować się i stosować prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy, kwestie sporne będzie rozpatrywał odpowiedni sąd.
 9. Wykonanie umowy sprzedaży: zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, oraz opłacenia zamówienia zgodnie z dostępnymi w sklepie metodami płatności. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego płatności na rzecz piekarni.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. 

 1. Prawo odstąpienia od umowy: Kupujący może w terminie 14 dnia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych lub technologicznych, błędu w cenie lub braku produktu. Wpłacone przez Klienta środki będą zwrócone w przeciągu 48 godzin w sposób zgodny z metodą płatności. Dopuszcza się przesunięcie zamówienie na inny termin w uzgodnieniu z zamawiającym.